Welkom bij

Het nationaal

gemeenteraads

debat

Tijdens het Nationaal Gemeenteraadsdebat gaan raadsleden vanuit het hele land met elkaar in gesprek over prangende kwesties in de lokale democratie. Op het programma staan twee stellingen over actuele thema's, ingeleid door twee experts. Ook brainstormen de aanwezigen over de vraag hoe mensen geënthousiasmeerd kunnen worden voor het raadswerk. Tot slot kroont de deskundige jury van het Nederlands Debat Instituut de winnaar van het Nationaal Gemeentedebat 2019.

Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut

“Vandaag gaat het niet alleen om de vorm of de inhoud. Het draait vooral om het met elkaar in gesprek gaan. Het Nationaal Gemeenteraadsdebat is bij uitstek de plek om te horen hoe andere raadsleden het doen, om lief en leed uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven.”

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum

“We zijn hier bijeen in het raadhuis van Hilversum, een meesterlijke creatie van Willem Dudok. Hij was onze stadsarchitect in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en ontwierp niet alleen het raadhuis, maar ook scholen, parken en huizenblokken. Dudok heeft zijn handtekening op Hilversum gezet. En dat is precies wat politici ook willen: iets nalaten, iets betekenen. Maar hoe doen we dat, in een maatschappij waarin feiten worden vervangen door meningen en mensen hun wereldbeeld vormen op Facebook?

Ik citeer graag Joop den Uyl, die honderd jaar geleden in Hilversum werd geboren. Hij zei dat politiek meer is dan het spel van de macht. De voornaamste taak van de politicus is volgens hem om te overtuigen en argumenten zijn het wapen. Argumenten zijn het belangrijkste instrument van de politicus om zijn achterban te overtuigen en zijn ideeën te realiseren. Een belangrijke notie in een tijd waarin argumenten vaak worden vervangen door emoties.

'We moeten met elkaar in gesprek blijven'

Als wij de betrokkenheid van burgers in willen zetten, als wij onze handtekening willen nalaten, dan moeten we met elkaar in gesprek blijven. In deze gepolariseerde samenleving is interactie de manier om handvatten te geven aan je betrokkenheid en om mee te bouwen aan onze samenleving.”