Analyses

3 beoordelingscriteria voor verkiezingsdebatten

verkiezingsdebatten

3 beoordelingscriteria voor verkiezingsdebatten

Het doel van verkiezingsdebatten is om kiezers inzicht te geven in wat het standpunt is van politieke partijen inzake belangrijke en actuele maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast moet duidelijk worden waar en waarom partijen van mening verschillen over deze vraagstukken. Dit alles om de kiezer inhoudelijk te helpen bij het maken van een keuze op de verkiezingsdag.

Ook leren overtuigen als politici in verkiezingsdebatten?

Ontvang 5 gratis overtuigtips waarmee jij jouw overtuigingskracht kunt versterken. Leer overtuigen als politici in verkiezingsdebatten!

Onderdelen en criteria

Wij beoordelen verkiezingsdebatten op drie onderdelen. Binnen ieder onderdeel hanteren wij een aantal criteria. Een uitgebreide beschrijving van onze criteria kunt u lezen in het boek ´Een feest van de democratie. De regels voor een goed verkiezingsdebat´. De essentie van de criteria staan hier onder beschreven.

 1. Het debatformat

Het eerste waar wij verkiezingsdebatten op beoordelen is de opzet en structuur van het debat. Een cruciale voorwaarde voor een goed debat. Een debatformat moet zo zijn opgezet dat het inhoudelijke meningsverschil maximaal aan bod kan komen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van goede vragen of goede stellingen. Daarnaast is het belangrijk dat het debat eerlijk is van opzet. Iedere deelnemer moet een gelijke kans geboden worden om zijn standpunt duidelijk te maken.

 2. Debatleiding

Naast een goede opzet is ook goede debatleiding belangrijk voor een debat. Een debatleider heeft grofweg twee taken. Op de eerste plaats moet een debatleider de inhoud bewaken. Een goede vraag moet beantwoord worden en wanneer een stelling geponeerd is moeten politici zich duidelijk uitspreken over deze stelling en niet het onderwerp verleggen. Op de tweede plaats moet de debatleider het eerlijke verloop van het debat te bewaken door spreektijd eerlijk te verdelen en politici de kans te geven te reageren op een aanval. Dit alles dient de debatleider zo onzichtbaar mogelijk te doen. De politici moeten centraal staan.

 3. De politici

Uitgaande van de doelstelling van een goed debat heeft een politicus tijdens een debat drie taken:

  1. Het duidelijk en begrijpelijk uitleggen van het standpunt van zijn partij inzake de onderwerpen die centraal staan tijdens het debat. Hierbij wordt verdisconteerd dat een genuanceerd standpunt moeilijker valt uit te leggen dan een uitgesproken standpunt.
  2. Het duidelijk aangeven waar het verschil van mening tussen zijn partij en andere partijen. Een politicus moet tijdens een debat continu gefocust zijn op het inzichtelijk maken van de inhoudelijke keuze die voor de kiezer voorligt.
  3. Het inzicht geven in de brede visie van zijn partij en waarom deze de beste is voor de toekomst van het land. Deze visie hoort consistent en duidelijk tijdens het debat  naar voren worden gebracht.

Gerelateerde berichten