Winnende debattips

Herken het probleem

Herken het probleem winnende debattips

Serie winnende debattips: Herken het probleem

Waarom is het soms zo lastig om gelijk te krijgen terwijl je zeker weet het wel te hebben? Heb jij dan wel goed uitgelegd wat het probleem is? En vervolgens vertelt waarom de wereld beter wordt van jouw oplossing. In dit artikel: Herken het probleem, nemen we je mee in wat jij kunt doen om het debat, de discussie of het moeilijke gesprek te winnen. Vergroot jouw overtuigingskracht door bijvoorbeeld herhalingen te voorkomen en het onderliggende probleem te benadrukken.

Zelfs al is het plan prachtig en degelijk uitgewerkt, er wordt alleen naar je geluisterd als duidelijk is wat het probleem met de huidige situatie is.

Praktische tools om je overtuigingskracht te vergroten

Hoe overtuigend ben jij in een discussie of een moeilijk gesprek? Laat de kaas niet van je brood eten en kom in actie. Meld je aan voor de 5 gratis tips en ontvang 5 video’s met 5 praktische handvatten afkomstig uit onze trainingen.

Voorkom herhalingen en win de discussie

Veel debaters herhalen alleen hun eigen argumenten en gaan niet op elkaar in. Om de nog niet beslissende partij te overtuigen, moet je wel meer doen dan alleen jouw argumenten te herhalen. Laten we het uitleggen door middel van een voorbeeld.

Langs elkaar heen praten

Een voorstander hamert op een groot probleem waar echt iets aan gedaan moet worden, bijvoorbeeld de dagelijkse files. Terwijl de tegenstander wijst op een groot nadeel dat aan het voorstel kleeft, bijvoorbeeld een kolonie reigers die zijn slaapplek in de bomen kwijtraakt. De reactie van de voorstander luidt: ‘Maar we moeten toch iets doen aan dit probleem? We kunnen niet niets doen!’ Een tegenstander reageert met: ‘Dit gaat ten koste van de natuur.’ Zo praten voor- en  tegenstanders langs elkaar. Het lijkt een echt debat maar dat is het niet.

Herken het probleem van de tegenstander

De voorstander zou het probleem kunnen erkennen: ‘De dagelijkse files zijn een groot probleem, maar je bent bezorgd over het welzijn van de reigers. Als de reigers een andere slaapplek krijgen, kun je dan wel instemmen met mijn voorstel?’ Tegenstanders zouden kunnen zeggen: ‘Zoals in zoveel steden staat er elke ochtend een file die tien minuten vertraging oplevert. Dat is nog geen reden om het leefgebied van een vogelkolonie op te offeren of te verplaatsen. Er is al zo weinig natuur in onze stad.’ Een debatleider of andere deelnemer aan het debat kan dit verwoorden in een scherpe vraag. De essentie van deze vraag zou moeten zijn: ‘Is het nadeel ernstiger dan het probleem?’

Wat is eigenlijk het probleem?

Een ander voorbeeld is dat veel voorstanders zelf zo helder de ernst van een probleem inzien, dat ze verzuimen om dit in hun betoog aan hun publiek goed uit te leggen en te onderbouwen. Voor milieubeschermers is het moeilijk om de waarde van goede natuurbescherming goed onder woorden te brengen omdat het voor hen zo vanzelfsprekend is.

Voor welk probleem is … de oplossing?

Voor democraten is democratie zo belangrijk dat het een waarde op zichzelf lijkt. Zoals Wiegel ooit tegen een interviewer zei: ‘Voor welk probleem is de gekozen burgemeester de oplossing?’ In het debat bij het referendum over de Europese Grondwet was voor veel Nederlanders onduidelijk welk probleem deze grondwet ging oplossen.

Het probleem groter maken

In de aanloop naar de oorlog in Irak werd het probleem door de Amerikanen steeds groter gemaakt. De aanval was in eerste instantie bedoeld als sanctie op het niet toestaan van wapeninspecties, vervolgens vanwege het vermeende bezit van massavernietigingswapens en tot slot ook vanwege het misdadige regime van de dictator Saddam Hoessein. Door het probleem van de dreiging met een terroristische aanval steeds ernstiger voor te stellen en er nog een tweede  probleem – de martelende dictator – aan toe te voegen, werd geprobeerd voldoende draagvlak te krijgen. Tegenstanders benadrukten vooral het nadeel van de vele doden die zouden vallen en de kans op een hopeloze, Vietnam-achtige oorlog zonder einde.

Het probleem als fundament

Als je een verandering van beleid of iets totaal nieuws voorstelt met je plan, dan is het gestelde probleem het fundament waar het plan, als het goed is, op is gebaseerd. Zelfs al is het plan prachtig en degelijk uitgewerkt, er wordt alleen naar je geluisterd als duidelijk is wat het probleem met de huidige situatie is. Een voorstel doe je omdat er sprake is van een probleem dat moet worden opgelost. In de politiek noemen we dit nut en noodzaak. Dat moet je goed toelichten. Leg uit waarom iets een probleem is en waarom jouw organisatie, de stad of Nederland beter wordt als dit plan wordt uitgevoerd. Je zal merken dat er daarna ineens meer oor is naar de oplossing van dat ‘probleem’.

Serie winnende debattips

Met veel plezier delen wij tips over debatteren en overtuigen, met al meer dan 20 jaar in dit vak hebben we dan ook veel tips om te delen. In de serie ‘Winnende debattips‘ schrijven we om iedereen die weleens discussies voert te inspireren. En discussies voeren doen we dagelijks, thuis, in de (online) vergadering of zelfs bij de koffie in het keukentje op kantoor. Deze serie ‘Winnende debattips‘ is gebaseerd op het boek ‘Debatteren om te winnen’ van o.a. directeur Roderik van Grieken. Meer informatie over het boek vind je hier.

Gerelateerde berichten