Overtuigen

Hoe kun je tactisch overtuigen?

DEEL DIT ARTIKEL VIA:

Tactisch overtuigen, hoe doe je dat?

In dit artikel vertellen we je hoe je tactisch kunt overtuigen. Niet door zo veel mogelijk argumenten te noemen maar door de juiste argumenten te benadrukken.

De juiste argumentatie

Waar leg je de focus op bij je argumentatie? Als we iemand willen overtuigen met ons standpunt dan zijn we geneigd om zo veel mogelijk argumenten te noemen. Dat is echter niet de beste manier van argumenteren. Stel je voor dat men jou probeert te overtuigen om een vleestax in te voeren. (Een belastingheffing op vleesproducten.) Dan zou ik natuurlijk allerlei argumenten kunnen aandragen. Bijvoorbeeld door de vleestax:

  • kunnen we ervoor zorgen dat mensen gezonder gaan eten.
  • creëren we meer positieve effecten voor de landbouw.
  • krijgen boeren een eerlijkere prijs.
  • verminderen we methaangas.

 

Efficiënt en tactisch overtuigen

Niet alle bovenstaande argumenten zijn even sterk. Daarbij vliegen de argumenten alle kanten op. Dat kan een stuk efficiënter en tactischer. Daarbij zijn bovenstaande argumenten gebaseerd op verschillende achterliggende problemen. Boeren, milieu, en eetgedrag zijn drie totaal verschillende problemen die je allemaal moet uitwerken.

Veel tactischer is het om te beginnen met een helder probleem.

Argumenteren en debatteren kun je leren

Hoe sterk is jouw presentatie tijdens een debat? Weet je jouw argumenten duidelijk naar voren te brengen? En sta je vol zelfvertrouwen in de spotlight? Allemaal technieken die je kunt toepassen in een vergadering, onderhandeling en tijdens een werkpresentatie. Schrijf je in voor de 5 gratis overtuigtips en leer deze technieken beheersen en slim in te zetten.

Het handige standaardgeschilpuntenmodel

Veel tactischer is het om te beginnen met een helder probleem. Pas als duidelijk is hoe ernstig en groot het probleem is, kan gesproken worden over de oorzaak van dit probleem die je wil aanpakken. Daarna moet je aannemelijk maken dat jouw oplossing de beste is om de oorzaak van dit probleem aan te pakken. Tot slot noem je eventueel de bijkomende voordelen van deze oplossing. Daarbij kun je soms ook begrip hebben voor de nadelen maar hopelijk kun je deze relativeren. Dit kan door de balans op te maken tussen het nadeel in vergelijking met de oplossing van het probleem door te wijzen op de oplossing van het probleem en de voordelen. Deze structuur noemen we het standaardgeschilpuntenmodel en is rond 1980 in Nederland geïntroduceerd door prof. Toine Braet van de Universiteit Leiden met zijn boek Effectief debatteren over beleid.

Probleemoplossend en tactisch

Dit model gaat in op het probleem, oplossing en consequenties. Geoefende debaters zijn er in getraind om dat argumentatiemodel te gebruiken. En jij kunt dat ook toepassen door stil te staan bij de vraag: “welk probleem wil ik hier eigenlijk mee oplossen.” Ofwel: Voor welk probleem is dit de oplossing?

Tactisch overtuigen door middel van een voorbeeld

Kijken we nu terug naar het voorstel om een vleestax in te voeren, dan houden we de analyse bij een helder probleem. Dan zouden we kunnen uitgaan dat we in Nederland het probleem hebben dat we in Nederland moeite hebben met het terugdringen van broeikasgassen. De vervolgstap is dan dat veel broeikasgassen uit de landbouw komen, met name methaangassen. Dat wordt weer veroorzaakt door de enorme vleesproductie en dat we die terug moeten dringen. De beste manier om vleesproductie terug te dringen, opper je dan, is door een vleestax in te voeren. Zo kunnen we het probleem van de methaangassen oplossen of in ieder geval stevig terugdringen. Bijkomend voordeel is dan dat mensen dan wellicht wat gezonder gaan eten. Een mogelijk nadeel is dat vleesproducten duurder worden. Maar door daarvoor de ogen niet te sluiten en aandacht te geven in je betoog, maai het gras voor de voeten van je tegenstanders weg en maakt hun bezwaar op dit punt minder indruk.

Een heldere oplossing

Op deze manier hebben we veel tactischer onze argumentatie opgebouwd. Vanuit een helder oorzaak en onze oplossing die daar de beste aanpak voor levert. Zo kun je beter en tactischer argumenteren. En wordt het moeilijk om tegen jouw argumentatie in te brengen.

Leren systematisch argumenteren?

Het standaardgeschilpuntenmodel is een lastig model, maar als je het eenmaal doorhebt gaat het je zeker helpen met het tactisch overtuigen. Kijk ook de onderstaande video van trainer Nick Schoemaker. Hier legt hij het model nogmaals uit aan de hand van fijne voorbeelden. Wil je meer weten over de standaardgeschilpunten en hoe je dit ook als tegenstander kan gebruiken om systematisch te argumenteren? Lees dan het boek “Debatteren om te winnen”. Of lees onze serie ‘winnende debattips‘, zodat jij de overhand krijgt in elke discussie of debat.

DIT ARTIKEL IS GESCHREVEN DOOR:

Timothy Vermeer
13 mei 2020

GERELATEERDE ARTIKELEN

MEEST BEKEKEN VIDEO’SX