Debatteren

SExI argumenteren met Mark Rutte

SExI argumenteren met Mark Rutte

SExI argumenteren met Mark Rutte

Vind je het lastig om met weinig woorden je punt te maken? Dan is de tip in dit artikel echt voor jou. Je kunt op een simpele manier ervoor zorgen dat je niet alleen duidelijk bent, maar ook dat je argument goed wordt onderbouwd en geïllustreerd. Hoe? Door gebruik te maken van het SExI-argumentatiemodel.

Het SExI-argumentatiemodel

S.Ex.i staat voor drie woorden: State, Explain en Illustrate. Bij ‘State’ geef je met zo min mogelijk woorden aan dat de kern van je argument is. Daarna ga je bij ‘Explain’ stapsgewijs uitleggen wat je daarmee bedoelt. Tot slot geef je een voorbeeld waardoor het argument echt gaat leven.

Argumenteren met Mark Rutte

Om het SExI-argumentatiemodel te illustreren kun je in de onderstaande videoeen fragment van Mark Rutte bekijken. In het fragment geeft Rutte antwoord op de vraag waarom hij tijdens de formatie een mediastilte hanteert, terwijl hij in de daarop voorgaande campagne eindeloos op radio en televisie is geweest. Waarom die geheimzinnigheid?

Werk aan je communicatietechnieken

Wil je scherp argumenteren? Snel tot je punt komen? En daarbij ook nog trucs leren hoe je die presentatie sterk kunt neerzetten? Schrijf je dan snel in voor onze 5 gratis overtuigtips. En ontvang de komende dagen video’s met de handigste tips uit onze trainingen. Het ultieme voorproefje om overtuigend te leren spreken.

Het voorbeeld van Mark Rutte

“Dat is omdat de onderhandeling pas af is als hij af is. En je kan dan pas zien waar alle plussen en minnen zitten voor de politieke partijen (die aan tafel zitten). Maar stel dat je per dag dat je onderhandeld de plussen en de minnen deelt….”

“Tijdens de onderhandelingen van Kabinet Den Uil II hebben ze dat geprobeerd. Per dag kwamen de plussen en minnen naar buiten. De achterbannen sprongen in brand, of stonden te juichen, fracties kwamen boos bijeen, Ed van Thijn de toenmalige fractievoorzitter moest terug naar de onderhandelingstafel met de boodschap dat iets niet kon. Dat werkt niet. Daarom moeten onderhandelingen in relatieve beslotenheid plaatsvinden.”

Argumenteren met het SExI-model

Rutte beantwoord in dit bovenstaande fragment en de bovenstaande tekst waarom de geheimzinnigheid rondom de kabinetsformatie nodig is. De manier waarop hij dit antwoord geeft, is door gebruik te maken van het SExI-model.

State, Explain, Illustrate

State. Wat hij als eerste doet, zijn statement, is kort zeggen dat de onderhandeling pas af is, als die helemaal af is. Zodra hij dat gezegd heeft, weten de luisteraars waar hij naar toe wil met zijn verhaal.
Explain. De uitleg van Mark Rutte is het volgende: pas na de onderhandelingen kun je opmaken wat alle plussen en minnen zijn voor de partijen, om zo de balans op te maken.
Illustrate. En het voorbeeld waarmee hij eindigt: Van Thijn die elke dag, aan het eind van de dag, een rapportage gaf van de onderhandelingen, met als gevolg dat het kabinet er uiteindelijk nooit is gekomen.

Argumenteren met kernzinnen

  • Impliciete debatstelling: Tijdens de formatie is mediastilte noodzakelijk.
  • State: Want anders kan de onderhandeling over de formatie niet slagen.
  • Explain: Pas aan het eind is er het overzicht van de plussen en minnen voor iedereen.
    Als je iedereen tekens de tussenstand doorgeeft, ontstaat er veel onrust. Door deze onrust kan de onderhandeling niet slagen.
  • Illustrate: Voorbeeld: Moeizame onderhandelingen over de formatie van kabinet Den Uil II

De toehoorders overtuigen

Je zou de toehoorders die je probeert te overtuigen kunnen verdelen in 3 groepen:

  1. De groep die bij het horen van jouw stelling en argument (state) het al met je eens is.
  2. De groep die nog een beetje twijfelt maar na S.Ex.I -argumentatie overtuigd raakt.
  3. De groep die in eerste instantie het tegendeel beweerd.

Deze laatste groep is natuurlijk het moeilijkste te overtuigen. Bij deze lastige groep maar ook de andere groepen kun je het SExI-argumentatiemodel beter in de andere volgorde toepassen. Je verhaal en argumentatie verloopt dan vloeiender en natuurlijker. Dus eerst een helder voorbeeld dat de situatie goed inzichtelijk en het liefst invoelbaar maakt. Dan de logica daarachter uitleggen en eindigen met het argument.

Samengevat SExI argumenteren met Mark Rutte

Kortom, met het Sexi-model zorg je ervoor dat een argument dat duidelijk, onderbouwd en geïllustreerd is. Dus als je ooit weer in de situatie terecht komt, waarin je iets wil uitleggen, maar de juiste woorden niet kunt vinden? Denk dan terug aan de drie magische woorden: State, Explain, Illustrate. Wil je meer leren over debatteren en argumenteren? Lees dan onze serie winnende debattips hier.

Gerelateerde berichten